بررسي حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طورکلی تصمیم گیرندگان داخلی وبیرونی شرکت ها مسئله ارزیابی عملکرد شرکت هاست، بنابراین سرمایه گذاران و به ویژه سهامداران نیازمند معیارهاییهستند که بتوانند عملکرد مدیریت شرکت را به درستی ارزیابی کنند. از آنجا که در چنین شرایطی اطلاعات مفید و مربوطبه یکی از اصلی تری نیازهای سازمان تبدیل شده است، حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعاتحسابداری برای مدیران در سازمان ها، جهت مهیا کردن آنها جهت تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنهااجازه می دهد تا کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند. یک حسابدار مدیریت دانش و مهارت حرفه ای خود رادرتهیه و ارائه اطلعات مالی و سایر تصمیم ها به روشی بکار می گیرد که برای مدیریت در تدوین سیاست ها و در برنامهریزی و کنترل عملیات مورد تعهدش یاری رسان باشد. دراین مقاله ما ابتدا مباحث ارزیابی عملکرد را بیان خواهیم کرد.درادامه به ترتیب به تعارف حسابداری مدیریت، مدیریت، اهداف حسابداری مدیریت و مبانی نظری حسابداری مدیریتخواهیم پرداخت.

لینک کمکی