بررسي تاثير بکارگيري کارکنان چابک در بهبود عملکرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير بکارگيري کارکنان چابک در بهبود عملکرد سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می رود، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید،سازمان ها پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر می شود؛ از طرفی برتری در رقابت به هدف اصلی سازمان های امروزی تبدیلشده است؛ در این راستا سازمان ها در جستجوی راهی برای غلبه بر مشکلات هستند. سازمان ها به این مهم دست یافته اندکه با بکارگیری کارکنان چابک یعنی کارکنان پاسخگوی، شایسته، انعطاف پذیر و سریع، امکان کامیابی و موفقیت را در محیطدرحال تغییر و غیرقابل پیش بینی خواهند داشت. بنابراین پرورش نیروی انسانی چابک و کارآمد و بهره گیری مناسب ازاستعدادها و توانایی های آنها در تدوین بهبود مستمر خدمات و فرآورده های تولیدی و به طور کلی بهبود عملکرد سازمانی درجهت تحقق اهداف سازمانی اهمیت فزآینده ایی پیدا کرده ا ست. با توجه به اهمیت امر این مقاله به بررسی تاثیر بکارگیریکارکنان چابک بر بهبود عملکرد سازمان می پردازد.

لینک کمکی