بررسي رابطه بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي با تاکيد بر بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي با تاکيد بر بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقا منافع عده ای خاص را تامین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرتدارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي با تاکيد بر بورس اوراق بهادار با روش تحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان داد با توجه به اینکه سازوکارهای راهبری شرکتی که اهمیت فزاینده ای دارد، که یکی از این مکانیزم ها وجود کمیته حسابرسی است؛ این سازوکارها از طریق اداره نحوه عمل شرکت، به طور صحیح بر شرکت ها نظارت دارد. همچنین با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکابودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد .

لینک کمکی