بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و محافظه کاري حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و محافظه کاري حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا 1396 میباشد که پس از اعمال محدودیتهای مد نظر تعداد 97 شرکت به عنوان جامعه نمونه ای انتخاب گردید. داده ها با استفاده از صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها در سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری گرده است برای تجزیه تحلیل داده از نرم افزار ایویوز 10 استفاده گریده است. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش ما نشان دهندهای این موضوع است که کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری رابطهای مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی