تاثير تفکر و نگرش پويايي بر معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير تفکر و نگرش پويايي بر معماري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

همانطور که از مفهوم پویایی بر می آید، این ویژگی نشان دهنده ی تحرک چه از لحاظ معنوی و چه فیزیکی در اجسام است. معماران با خلاقیت در به کارگیری خطوط و ویژگی هایی که حرکت را در ساختمان القا می کنند موجب پدید آمدن سبکی به نام معماری پویا شده اند که اکنون مورد توجه بسیاری از طراحان است. وظیفه ی فرم های پویا در ساختمان نشان دادن نیروها، نمایش دادن مسیرها و در نهایت جذاب کردن ساختمان است. در آفرینش آن نیروهای پنهانی درونی یا خارجی مانند متحرک ها، نیروهای محیطی مثل باد، خورشید و هم چنین چشم اندازها موثرند. ساختمانی که متقارن و دارای تناسبات متعارف باشد پویایی را کمتر القا می کند تا ساختمانی که دارای فرم های بی قاعده و نامنظم است. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و در آن ضمن بررسی معنی و مفهوم حرکت و تعریف فرم به بررسی فرم گرایی و عوامل حرکت در معماری نیز پرداخته شده است.

لینک کمکی