تاثير ارتفاع بر رفتار ديناميکي و پايداري چليکهاي دولايه شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ارتفاع بر رفتار ديناميکي و پايداري چليکهاي دولايه شبکه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، گرایش به سازه های فضاکار به خاطر سبک بودن بیشتر شده است. سازه های فضاکار به دلیل تنوع بسیار و انعطاف پذیری، امکان ارزشمندی را برای دستیابی به فرمهای جدید فراهم می آورند. ناپایداری یکی از مهمترین عواملی است که میزان بارگذاری و تغییر شکل سازه ها را محدود میکند و نقش بنیادی در طراحی سازه هایی دارد که بارگذاری آنها عمدتا0 به صورت فشاری میباشد. وقوع پدیده فروجهش گرهی یکی از مشخصه های اساسی رفتار سازه های مشبک تک لایه است. با توجه به اینکه بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه چلیکهای تک لایه میباشد در این مقاله عملکرد سازه ای و پایداری سازه های فضاکار چلیکی دو لایه تحت بارگذاری دینامیکی ناشی از زمینلرزه بررسی شد. برای این منظور ابتدا هندسه مدلهای سازه ای پنج چلیک با دهانه و ارتفاع های مختلف در نرم افزار Formain ایجاد گردید و سپس مدلها در نرمافزار SAP2000 تحت شتابنگاشتهای مختلف با استفاده از تحلیل دینامیکی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با توجه به بررسی میزان تاثیر پارامترهای ابعاد هندسی و شرایط تکیه گاهی، مقادیر و نسبتهای هندسی مناسب برای طراحی سازه ای چلیکی ارائه شد. نتایج بررسی نشان داد که با افزایش نسبت ارتفاع به دهانه سازه های فضاکار چلیک، عملکرد سازه های چلیک افزایش یافته و مقاطع سازه نیز ضعیف تر شده و از لحاظ طراحی نیز بهتر عمل کرده است. همچنین با افزایش نسبت ارتفاع به دهانه، سازه تغییرمکان بیشتر و برش پایه بیشتری تحمل مینماید.

لینک کمکی