تاثير قرآن و حديث در ديوان حکيم الهي قمشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير قرآن و حديث در ديوان حکيم الهي قمشه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در طول دوران با شکوه رشد و بالندگی ادب فارسی، همواره شاعران و ادباء در بیان اندیشه ها و احساسات خود از قرآن و روایات معصومین تاثیر پذیرفته اند. این تاثیر آنگاه عمیق تر و پربارتر می شد که صاحب شعر از جایگاه دینی و مذهبی نیز برخوردار می بود و از روی غلبه احساسات پاک دینی اشعار بر زبان جاری می کرد شخصیت های بزرگی همچون حافظ ، سعدی و مولوی از این دسته اند یکی از علمای عامل در قرن اخیر مرحوم آیت اهلل محی الدین الهی قمشهای است. از ایشان آثار متعددی در نظم و نثر به جای مانده است . این تحقیق بر آن است تا مقوله تاثیر قرآن و حدیث را در شعر ایشان بررسی نماید. فرضیه تحقیق بر این اصل استوار است که ایشان در اشعار خود به میزان قابل توجهی از قرآن و روایات تاثیر پذیرفته است. با بررسی نمونه های شعر ایشان نتیجه به دست آمده موید این است که وی در این تاثیر پذیری از شیوهای مختلفی همچون ترجمه ، وام گیری، اقتباس، حل و تحلیل، تلمیح و اثر پذری چند سویه استفاده نموده است

لینک کمکی