تاثير فرهنگ و ادبيات فارسي بر اشعار محمود سامي بارودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير فرهنگ و ادبيات فارسي بر اشعار محمود سامي بارودي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بارودی شاعر اهل مصر یکی از پیشگامان شعر نهضت در ادبیات عربی است که توانست شعر عربی را از سستی و انحطاطی که سالها دچار آن بود، رهایی بخشد. در این مقاله به بررسی تاثیر فرهنگ و ادبیات فارسی در اشعار بارودی، پرداخته شده است. بارودی، زبان فارسی را فراگرفت و با شاهکارهای ادبیات فارسی آشنایی داشت. در این مقاله به شیوه استقرائی و کیفی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد که میزان تاثیر پذیری بارودی از فرهنگ و ادبیات ایرانی به چه میزان است و این تاثیرات در چه مواردی نمود پیدا می کند. با بررسی این موضوع به این نتیجه می رسیم که بارودی هم از نظر واژگان و شکل و هم از نظر محتوا تحت تاثیر فرهنگ و ادبیات فارسی قرار داشته است و بیشترین تاثیر را از حافظ و خیام گرفته است. در حقیقت همان گونه که فرهنگ و ادبیات فارسی در آغاز عصر عباسی باعث شکوفایی ادبیات عربی شد در این دوره نیز کمک گرفتن از ادبیات فارسی باعث غنای ادبیات عربی در عصر نهضت شد.

لینک کمکی