تاثير ديپلماسي فرهنگي بر همافزايي قدرت نرم ايران ؛ مطالعه موردي جمهوري آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ديپلماسي فرهنگي بر همافزايي قدرت نرم ايران ؛ مطالعه موردي جمهوري آذربايجان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زایش کشورهای جدید از دل آن، ایران با کشورهای نوظهوری در مرزهای خود همسایه شد. جمهوری آذربایجان یکی از این کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است که در میان قدرت نرم ایران و دیپلماسی فرهنگیاش در منطقه قفقاز جنوبی حائز نقش مرکزی و تعیینکننده است. عواملی مانند پیوندهای تاریخی و فرهنگی و ظرفیتهای موجود برای همکاریهای اقتصادی به عنوان محرک برای گسترش روابط دو طرف محسوب می شود. پژوهش حاضر درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای و مقالات اینترنتی ضمن ارائه تعاریف مربوط به مفاهیمی چون دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، تاثیرات دیپلماسی فرهنگی ایران را از منظر قدرت نرم در کشور جمهوری آ ذربایجان بررسی کند و راهکارهایی برای بهبود این روابط ارائه دهد. مقاله با طرح این سوال که دیپلماسی فرهنگی ایران چه تاثیری در افزایش قدرت نرم این کشور در جمهوری آذربایجان دارد. اقدامات و مولفه های قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی مورد استفاده ایران در جمهوری آذربایجان را بررسی می کند. دستاورد پژوهش حاضر نشان میدهد که دیپلماسی فرهنگی ایران در این کشور تاحدودی موفق بوده و موجب همگرایی در برخی موارد شده است.

لینک کمکی