پيوند تاريخ نگاري و نثر فارسي در عصر مغول؛ با تاکيد بر تاريخ جهانگشا و جامع التواريخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پيوند تاريخ نگاري و نثر فارسي در عصر مغول؛ با تاکيد بر تاريخ جهانگشا و جامع التواريخ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از مشخصه های تاریخ نگاری در عصر مغول، کاربرد زبان فارسی است. پس از سقوط دستگاه دیرینه خلافت، عربی-نویسی رو به ضعف نهاد؛ علاوه بر این به دلیل ناکارآمدی زبان مغولی و خط اویغوری، زبان فارسی که زبان دیوانیان عصر ایلخانان بود در تاریخ این دوره راه باز کرد و به پایه ای درخشان دست یافت. از دیگر علل پیشرفت فرهنگ و زبان در این عصر، توجه به نقش و جایگاه خاندانهای ایرانی در دیوانخانه در جهت حفظ و پیوند میان هویت ایرانی-اسلامی و سنت تاریخنگاری است. ورود شخصیتهای فرهیخته ای چون خواجه نصیرالدین طوسی و خاندانهای فاضلی چون جوینی و رشیدی به دستگاه دولت و قرار گرفتن در راس امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نگارش آثاری گرانقدر در جهت توجه به هویت ایرانی- اسلامی خود زمینه ساز پیشرفت دانش و هنر شد. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های تاریخی به نقش و جایگاه خاندانهای دیوانی بر رشد تاریخ نگاری در عصر ایلخانی پرداخته شود.

لینک کمکی