مقاله مطالعه اضطراب و عوامل محيطي و رواني تاثيرگذار بر آن در خانواده‌هاي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مطالعه اضطراب و عوامل محيطي و رواني تاثيرگذار بر آن در خانواده‌هاي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه :


تعداد صفحات : 8

مقدمه: اضطراب اثرات مخربی بر افراد می­گذارد، از این رو این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب و عوامل محیطی و روانی تأثیرگذار بر اضطراب خانواده های بیماران بستری در بخش ویژه انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1386 انجام شد، 218 نفر از خانواده­ی 130 بیمار بستری به روش نمونه گیری آسان در ساعات ملاقات مراکز آموزشی درمانی مورد نظر انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسش­نامه " ابزار اضطراب و افسردگی بیمارستانی استاندارد شده" و " محقق ساخته " انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: شانس بروزِ اضطراب در افرادی­که اظهار داشتند انجام ملاقات از پشتِ شیشه در اضطرابشان تأثیر دارد، 4/4 برابر افرادی بود که ملاقات از پشت شیشه تأثیری در ایجاد اضطراب آنان نداشت (404/4 (OR= . همچنین شانس بروزِ اضطراب در موارد عدم ملاقات حضوری با بیمار، وضعیت اقتصادی ضعیف، نگرانی خانواده از هزینه بیمارستان و تغییر نقش افراد خانواده به ترتیب550/3، 904/ 3، 501/2 ، 308/4 برابر بود. نتیجه­گیری: مشاهده لوله­ها و اتصالات، ملاقات از پشت شیشه و عدم ملاقات حضوری، وضعیت اقتصادی ضعیف و نگرانی خانواده در خصوص هزینه و تغییر نقش از عوامل تأثیر گذار در افزایش شانس بروز اضطراب خانواده­ها­ است. توجه به این عوامل و خانواده محور نمودن مراقبت­ها می­تواند به میزان قابل­ملاحظه­ای اضطراب خانواده­ها را کاهش دهد.

لینک کمکی