مقاله بررسي موانع اجراي فرايند پرستاري از ديدگاه پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي موانع اجراي فرايند پرستاري از ديدگاه پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه :


تعداد صفحات : 8

مقدمه: عدم بکارگیری فرایند پرستاری به عنوان استاندارد مراقبتی، سبب کاهش کیفیت ارایه مراقبت می شود. از این­رو پژوهش حاضر با هدف " شناسایی موانع اجرای فرایند پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش ­ های ویژه" انجام شد. روش ­ : این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 63 نفر از پرستاران شاغل در بخش ­ های ویژه بیمارستان­های منتخب شهر تهران که بر اساس نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند، در سال 1388 انجام گرفت و داده­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع­آوری شد و با آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: مهم ترین موانع فردی از دیدگاه پرستاران شامل نداشتن اطلاع کامل از مفهوم فرایند پرستاری (4/79 درصد)، نداشتن اعتقاد به مراقبت از بیمار براساس فرایند پرستاری ( 6/74 درصد) و یادگیری ناکافی در مورد اجرای فرایند پرستاری در بخش ­ های ویژه (4/71 درصد) بود. هم ­ چنین مهم ­ ترین موانع مدیریتی از دیدگاه پرستاران به ترتیب شامل نداشتن زمان کافی برای اجرای فرایند پرستاری به علت کثرت بیماران (1/84 درصد)، عدم حمایت از طرف مس ؤ ولان برای اجرای فرایند پرستاری (2/76 درصد) و واگذاری امور غیر پرستاری به پرستاران (2/76 درصد) بود. نتیجه­گیری: مسؤولین بهداشتی کشور باید با بکارگیری و استخدام نیروهای پرستاری به میزان کافی و ارایه آموزش­های لازم و نیز فراهم کردن زمینه اجرای فرایند پرستاری به ارتقای مراقبت ­ ها کمک نمایند.

لینک کمکی