مقاله عوامل خطرزاي بيماري‌هاي قلبي عروقي در سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله عوامل خطرزاي بيماري‌هاي قلبي عروقي در سالمندان :


تعداد صفحات : 8

مقدمه: بیماری قلبی عروقی مهم­ترین عامل مرگ و میر در زنان و مردان سراسر جهان است. هدف از این مطالعه "بررسی عوامل خطرزای بیماری­های قلبی عروقی در سالمندان" بود. روش­: این مطالعه توصیفی بر روی 382 نفر سالمند در سال 1388 انجام شد. نمونه­گیری به روش تصادفی- خوشه­ای بود و نمونه­ها از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. داده­های پژوهش بوسیله پرسش­نامه پژوهش­گر ساخته مشتمل بر برخی از عوامل خطرزا، همچنین اندازه­گیری قد و وزن (شاخص توده بدنی)، فشارخون، چربی خون و قند خون ناشتا جمع­آوری شد. داده­ها با آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: شیوع عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی به ترتیب شامل چاقی و اضافه وزن (1/48 درصد)، تری گلیسرید بالا (2/37 درصد)، نداشتن فعالیت ورزشی (4/36 درصد)، کلسترول بالا (2/32 درصد)، فشارخون سیستولیک (4/31 درصد) و دیاستولیک بالا (28 درصد)، بیماری قلبی عروقی (3/27 درصد)، مصرف دخانیات (7/19درصد)، قندخون ناشتای بالا (7/14درصد)، سابقه مثبت فامیلی (4/13درصد)، نشسته و بی­تحرک (1/13درصد) بودند. همچنین شیوع کلیه عوامل خطرزای بیماری قلبی عروقی به جز قند خون ناشتا، بی­تحرکی و نداشتن فعالیت­های ورزشی در مردان نسبت به زنان بیشتر بود (05/0 p<; ). نتیجه­گیری: نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که عوامل خطرزای بیماری­های قلبی عروقی شیوع قابل توجهی دارند و شیوع این عوامل در مردان نسبت به زنان بیشتر است. از این رو بکارگیری آموزش افراد، غربال­گری و کنترل عوامل خطرزا توصیه می­شود.

لینک کمکی