مقاله اثر سيستم کانابينوييدي ناحيه CA 1 هيپوکامپ پشتي بر حافظه موشهاي صحرايي حساس شده با نيکوتين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر سيستم کانابينوييدي ناحيه CA 1 هيپوکامپ پشتي بر حافظه موشهاي صحرايي حساس شده با نيکوتين :


تعداد صفحات :18

هدف: بررسی اثر تزریق دوطرفه آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌های کانابینوییدی در هیپوکامپ پشتی (1CA) بر حافظه موش‌های صحرایی حساس شده با نیکوتین.
روش: در این پِژوهش برای بررسی حافظه موش‌های صحرایی نژاد ویستار از روش اجتنابی مهاری (غیرفعال) با مدل Step-through و حافظه حیوان 24 ساعت بعد از آموزش بررسی شد.
یافته‌ها: تزریق درون‌مغزی آگونیست گیرنده‌های کانابینوییدی 2-212، 55WIN (µg/rat 0/6، 0/3) و آنتاگونیست اختصاصی گیرنده 1CB، 251AM (ng/rat 90، 60، 30) در روز آموزش به تخریب حافظه حیوانات منجر شد. تزریق درون‌مغزی 251AM، دو دقیقه قبل از تزریق درون‌مغزی 2-212، 55WIN (µg/rat 0/3) اثری بر روی تخریب حافظه ناشی از 2-212، 55WIN (µg/rat 0/3) نداشت. اثر تخریبی 2-212، 55WIN (µg/rat 0/3) و 251AM (ng/rat 60) مقادیر مختلف نیکوتین (mg/kg, S.C 0/6 و 0/4، 0/2)، 10 روز قبل از تزریق 2-212، 55WIN یا 251AM کاملاً از بین رفت.
نتیجه‌گیری: هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی ناشی از کانابینوییدها داشته، تزریق پنج‌روزه نیکوتین ممکن است به حساسیت گیرنده نیکوتینی منجر شده، از این طریق در فراموشی ناشی از داروهای کانابینوییدی اثر گذارد.

لینک کمکی