مقاله پيش‌بيني تغييرات پوشش زمين در افق 1407 با استفاده از مدل تلفيقي زنجيره‌اي مارکوف و سلول خودکار؛ مطالعه موردي: حوزه آبخيز مشرف‌به درياچه بزنگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله پيش‌بيني تغييرات پوشش زمين در افق 1407 با استفاده از مدل تلفيقي زنجيره‌اي مارکوف و سلول خودکار؛ مطالعه موردي: حوزه آبخيز مشرف‌به درياچه بزنگان :


تعداد صفحات :26

مقدمه: آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات، لازمه مراقبت از یک اکوسیستم به‌ویژه در مناطقی با تغییرات سریع و اغلب بدون برنامه‌ریزی در کشور‌های درحال‌توسعه است.
اهداف: هدف این پژوهش، پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز مشرف‌به دریاچه بزنگان برای سال 1407 باهدف بررسی تحولات اکوسیستم دریاچه بزنگان و برمبنای تغییرات مشاهده‌شده بین سال‌های 1381 تا 1394 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: برای این منظور کلاس‌بندی محدوده موردمطالعه بر اساس پنج رده زراعت آبی، زراعت دیم، مراتع، پهنه آب و اراضی مسکونی برای سال‌های 1368، 1381 و 1394 با استفاده از تصاویر سنجندهای TM، ETM وOLI و بهره‌گیری از متد ICA با صحت کلی23/92 درصد و ضریب کاپای 89/0 درصد انجام‌شده است. سپس با استفاده از مدل تلفیقی زنجیره مارکوف و سلول‌های خودکار، تغییرات کاربری اراضی پیش‌بینی گردیده است. جهت اعتبارسنجی مدل، صحت کلی و ضریب کاپا در نرم‌افزار ایدریسی و به کمک ماژولERRMAT تعیین‌شده است.
نتیجه‌گیری: ماتریس خطا صحت کلی عملکرد را معادل 71 درصد و ضریب کاپا را 87/0 درصد نشان داد که تأییدکننده مدل زنجیره مارکوف و CA مارکوف برای پیش‌بینی کلاس‌های کاربری اراضی در 13 سال آینده می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد ادامه روند کنونی تغییر کاربری در منطقه، مساحت دریاچه بزنگان را در سال 1407 به 81/12 هکتار، مساحت اراضی زراعت آبی را به 91/495 هکتار، اراضی زراعت دیم را به 42/5764 هکتار، مراتع را به 15/4592 هکتار و مساحت اراضی مسکونی را به 74/94 هکتار خواهد رساند.

لینک کمکی