مقاله ارائه يک مدل احتمالاتي براي توزيع خوردگي يکنواخت در سکوهاي ثابت فلزي در خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارائه يک مدل احتمالاتي براي توزيع خوردگي يکنواخت در سکوهاي ثابت فلزي در خليج فارس :


تعداد صفحات :21

جهت ارزیابی قابلیت اعتماد سازه‌ای و یا تحلیل ریسک سازه‌های فولادی فراساحل موجود، ضروری است که یک مدل احتمالاتی با پارامترهای آماری مشخص بر حسب تابعی از زمان برای پیش‌بینی عمق خوردگی درازمدت ارائه گردد. هدف از این مطالعه، ارائه یک مدل احتمالاتی برای خوردگی یکنواخت فولاد سازه‌ای در سکوهای فراساحل موجود در خلیج‌فارس می‌باشد. بدین‌منظور، اندازه‌گیری‌های میدانی عمق خوردگی برای اعضای مستغرق جمع‌آوری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرد تا یک تابع توزیع چگالی احتمال برای تعیین پراکندگی و تغییرات مقادیر عمق خوردگی در طول زمان معرفی گردد. برای پیش‌بینی عمق خوردگی، دو مدل احتمالاتی با رویکرد متفاوت و با پارامترهای وابسته به زمان پیشنهاد می‌گردد. به منظور انجام مطالعه تطبیقی، کاربرد مدل‌های ارائه شده بر روی تحلیل قابلیت اعتماد یک ورق فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج تحلیل آماری، نتایج پیش‌بینی‌های بدست‌آمده از مدل پیشنهادی تطابق خوبی با داده‌های میدانی دارد. جهت ارزیابی قابلیت اعتماد سازه‌ای و یا تحلیل ریسک سازه‌های فولادی فراساحل موجود، ضروری است که یک مدل احتمالاتی با پارامترهای آماری مشخص بر حسب تابعی از زمان برای پیش‌بینی عمق خوردگی درازمدت ارائه گردد. هدف از این مطالعه، ارائه یک مدل احتمالاتی برای خوردگی یکنواخت فولاد سازه‌ای در سکوهای فراساحل موجود در خلیج‌فارس می‌باشد. بدین‌منظور، اندازه‌گیری‌های میدانی عمق خوردگی برای اعضای مستغرق جمع‌آوری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرد تا یک تابع توزیع چگالی احتمال برای تعیین پراکندگی و تغییرات مقادیر عمق خوردگی در طول زمان معرفی گردد. برای پیش‌بینی عمق خوردگی، دو مدل احتمالاتی با رویکرد متفاوت و با پارامترهای وابسته به زمان پیشنهاد می‌گردد. به منظور انجام مطالعه تطبیقی، کاربرد مدل‌های ارائه شده بر روی تحلیل قابلیت اعتماد یک ورق فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج تحلیل آماری، نتایج پیش‌بینی‌های بدست‌آمده از مدل پیشنهادی تطابق خوبی با داده‌های میدانی دارد.

لینک کمکی