مقاله بررسي اثر هيدروالاستيک در تغيير خمشي شاهتير بدنه در پديده کوبش سينه شناور به سطح آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر هيدروالاستيک در تغيير خمشي شاهتير بدنه در پديده کوبش سينه شناور به سطح آب :


تعداد صفحات :16

کوبش سینه که موجب اثرات منطقه ای و کلی بر شناور می گردد نقش مهمی در طراحی سازه ای شناور دارد. در این مقاله اثرات کلی کوبش سینه شناور بر سطح آب که ویپینگ2 نامیده می شود با در نظر گرفتن هیدروالاستیسیته بررسی خواهد شد. بدین منظور با در نظر گرفتن سیال ایده آل، غیر ویسکوز و تراکم ناپذیر نیروهای ناشی از پدیده کوبش تعیین می شوند. پس از انتخاب مدل تیر مناسب، معادله ارتعاشی تیر کشتی به منظور توصیف تأثیرات عمومی هیدروالاستیک استخراج می گردد. از آنجاییکه در استخراج معادله ارتعاشی تیر، هیدروالاستیسیته مورد توجه قرار گرفته است حل معادله ارتعاشی تیر به تحلیل هیدروالاستیکی پدیده کوبش می انجامد. برای حل معادله ارتعاشی از دینامیک سیالات محاسباتی و روش تفاضل محدود استفاده می شود. برای معتبرسازی نتایج حاصل از روش تفاضل محدود شاهتیر کشتی بصورت تیر یک بعدی بر بستر الاستیک در نرم افزار ANSYS مدل می گردد و با اعمال نیروی کوبش در انتهای تیر تغییر شکل خمشی استخراج می شود.

لینک کمکی