مروري بر مدل هاي تصميم گيري و محدوديت سياست گذاري دولتي

طالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروري بر مدل هاي تصميم گيري و محدوديت سياست گذاري دولتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مروري بر مدل هاي تصميم گيري و محدوديت سياست گذاري دولتي : سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 18چکیده مقاله: یکی از اموری که تمام مدیران با آن سرو کار دارند تصمیم گیری است و شناخت فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری،بنیادهای معرفتی و نظری حاکم بر این عرصه، ابزارها و تاکتیک ها، به مدیران و پژوهشگران کمک می کند تا در حل مشکلاتو مسائل به آنچه جعبه سیاه سیاست گذاری خوانده می شود دست یابند. در این مقاله مدل های مختلف تصم

نمادهاي قدسي در ولايت نامه هاي حضرت علي (عليه السلام)

از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نمادهاي قدسي در ولايت نامه هاي حضرت علي (عليه السلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن نمادهاي قدسي در ولايت نامه هاي حضرت علي (عليه السلام) : سال انتشار : 1398تعداد صفحات : 17چکیده مقاله: شخصیت جامع و بی بدیل مولای متقیان، علی×، همواره موردتوجه اندیشمندان، فضلا، نویسندگان و شعرا قرارگرفته است. ارادت خاص شیعه به ایشان در ادبیات تشیع در زمان ها و زبان های گوناگون، نمودی خاص دارد. از قرن چهارم تا زمان معاصر، مدح و منقبت امیرالمومنین به صورت یکی از موضوعات برجسته در شعر شیعی ملاحظه می شود. شعرا با دست م

جايگاه تعليمي گفتگوي پهلوانان شاهنامه با رزم افزار ويژه ي خود

پي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جايگاه تعليمي گفتگوي پهلوانان شاهنامه با رزم افزار ويژه ي خود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن جايگاه تعليمي گفتگوي پهلوانان شاهنامه با رزم افزار ويژه ي خود : سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 7چکیده مقاله: محتوای اصلی حماسه را حرکت، شکوه و مهابت تشکیل میدهد و این ویژگی جز با تکیه بر جنبه های عینی حیات حاصل نمیشود. آگاهی هنری و ذوق پروردهی فردوسی نسبت به مصالح کار خود تا بدان پایه بر هوش و باریک بینی استوار است که هیچ عاملی نمیتواند او را از مسیر طبیعی و جریان مداوم اندیشه ی حماسی خوی